BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
E6/E10 Leirvik ved Trældalstunnelen 42,00 33,60 (-20%)
E6 Hålogalandsbrua 113,00 90,40 (-20%)

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
E6/E10 Leirvik ved Trældalstunnelen 99,00 99,00
E6 Hålogalandsbrua 280,00 280,00
© BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Kontakt oss | Personvernerklæring