Arkiv

Ny faktureringsrutine for de uten AutoPASS-avtale

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for bompenger.
Ved fakturering av passeringer foretatt fra og med 1. oktober, ilegges det ikke lenger tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura.

Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen får du derimot et inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser.

Unnlater du å betale inkassovarselet innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Inkassosalær og renter vil da påløpe.

Lansering av ny selvbetjeningsløsning er utsatt

Eksisterende løsning for tegning av avtale og innlogging Min Side beholdes frem til ny løsning er på plass.

Tidspunktet for ny lansering er ikke fastsatt, og vil bli informert på websiden når dette er klart.

Nytt vedtak om miljødifferensierte takster f.o.m 01.10.17

Hva konsekvenser får dette for Hålogalandsbrua  og andre bomanlegg?
 • Dette får ingen konsekvenser for takstene på Hålogalandsbrua foreløpig.
 • Fjellinjen innfører som eneste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i år.
Hva er miljødifferensiering?
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.

 

Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet

ASFINAG ETS har vært brikkeutsteder for EasoGo+-tjenestene siden de ble lansert i 2013, men de har bestemt seg for å avvikle sin internasjonale virksomhet fra og med 1. juli 2017.

EasyGo+-tjenestene vil fortsette som tidligere, og skandinaviske brukere med EasyGo+ fra BroBizz AS kan fortsatt bruke disse i Østerrike og Skandinavia. Brukere som nå har en avtale med ASFINAG ETS må imidlertid bytte ut sin nåværende avtale og brikke med en ny brikke fra BroBizz AS i Danmark. BroBizz AS er for tiden det eneste bomselskapet som tilbyr EasyGO+-brikker for tyngre kjøretøy og bobiler, som kan brukes i Østerrike samt Norge, Sverige og Danmark.

Informasjon til kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten.

Reiser du på ferjesambandet Moss – Horten, så kan du benytte AutoPASS brikken din ved overfarten og få 10% rabatt.
Du må da sørge for at bompengeavtalen og brikken din er gyldig!

Ta kontakt med det bompengeselskapet du fikk brikken din i fra, dersom spørsmål om dette.

For å lese med om AutoPASS på Bastø-Fosen, se pressemelding.

Har du nylig betalt din AutoPassavtale-faktura, og får fortsatt hvit lyssignal?

Vær oppmerksom på at det kan ta 2 til 3 virkedager før lyssignalene i bomstasjonene oppdateres. Du belastes likevel til avtalt pris i avtalen.

 

Les mer om hva lyssignalene betyr.

Informasjon og fakturaforklaring.

FAKTURAPERIODE

 • Ved førstegangsutsendelse av faktura vil periode gjelde fra dato da  avtalen ble opprettet til dato faktura blir sendt.
 • Ved neste fakturautsendelser vil  periode gjelde fra dato etter forrige faktura og til dato faktura blir sendt
 • Kun passeringer som er belastet avtalen i perioden vil bli fakturert. (Timesregler, månedstak og fritak blir ikke fakturert)
 • Vær obs på at passeringsdato og belastningsdato ikke nødvendigvis er den samme. Passeringer blir overført fra Harstadpakken til Hålogalandsbrua for belastning av avtalen, og her kan det forekomme forsinkelser.
 • Ved oppstart av Harstadpakken var det store forsinkelser i overføring av passeringer. Dette har medført at passeringer kan være belastet avtalen i Hålogalandsbrua med 2—4 ukers forsinkelse.
 • Eksempel: Periode på faktura er: 15/7-15/8. (Førstegangsutsendelse) Her vil passeringer helt tilbake til oppstart 27/6 være belastet, pga forsinket overførsel av passeringer fra Harstadpakken.

 

BETALINGSSAMMENDRAG

 • Passeringer i Hålogaland fremkommer på en linje: Lokale passeringer
 • Passeringer i andre bompengeanlegg, f.eks. Harstadpakken, fremkommer på neste linje: EasyGo HARS.
 • Alle passeringer kommer ferdig priset i overføringen fra Harstadpakken.
 • Kun passeringer som skal belastes avtalen blir overført.
 • Passeringer som kommer inn under timesregel /månedstak og andre fritak, blir ikke overført. Disse belastes IKKE avtalen.
 • På passeringsoversikt på MINSIDE vil passeringer med timesregel/månedstak/andre fritak ikke fremkomme.
 • Eksempel på faktura sendt ut 15.08.16: EasyGo HARS … Pass: 106 … kr 1 144,80. Her er det belastet 60 passeringer foretatt fra 2/7 – 22/7. Passeringer etter 22/7 kommer inn under månedstak og er  ikke overført fra Harstadpakken til Hålogalandsbrua.  Fra 1/8 – 15/8 er det belastet 46 passeringer. Her vil det gjenstå 14 betalende passeringer før neste månedstak nås. Disse 14 passeringene vil komme med på neste faktura.

 

PASSERINGSOVERSIKT / MINSIDE

 • Du finner oversikt over alle passeringer som er belastet din avtale på MINSIDE.
 • Passeringer som kommer inn under timesregel/månedstak/andre fritak er IKKE overført til Hålogalandsbrua og vil ikke fremkomme på passeringsoversikten.
 • Det er kun passeringer som er belastet din avtale som fremkommer på MINSIDE.

 

På MINSIDE kan du også enkelt gjøre endringer på din avtale, eks. adresse, kontaktinfo, skifte/salg av kjøretøy etc.

 

Info om passeringer foretatt i Harstadpakken.

Innlesingen av passeringer fra Harstadpakken er forsinket. Passeringene vil komme inn på din avtale i løpet av et par dager.

Du vil da finne en oversikt over alle dine passeringer på MinSide.

Internettbetalingen er avviklet

Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.

Det er enklere løsning for deg som kunde å betale faktura for alle passeringer foretatt i en periode, enn å betale for én og én passering på internett.

Faktura for perioden sendes pr post til kjøretøyets eier, og det tilkommer ikke ekstra gebyr.

Utenlandske kjøretøy vil få faktura tilsendt fra EPC.

Pressemelding: Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst fra 04.04.16

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

Norske biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

Har andre typer EasyGo-brikker
Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux