AutoPASS

autopass-street

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. Tegner du en AutoPASS-avtale får du en brikke til å feste på innsiden av frontruten.
Hver gang du passerer i en bomstasjon med AutoPASS blir bomavgiften belastet avtalen din.

Les mer
see autopass FAQ

Avtale

autopass-avtale

Du kan få 13% rabatt ved passering dersom du tegner en etterskuddsavtale med Hålogalandsbrua AS. Dersom du passerer med brikke fra annet bompengeselskap, får du automatisk 10% rabatt.
Passerer du uten avtale og brikke, betaler du full pris for din passering.

Les mer
see autopass FAQ

Bomstasjonen

autopass-gate

Bomstasjonen er merket med AutoPASS og symbolet

autopass-sign-icon

Bomstasjonen er automatisk og du skal ikke stoppe ved passering. Dersom du har avtale blir brikken lest ved passering. Dersom du passerer uten avtale blir det tatt bilde av bilskiltet foran og bak.

Les mer
see autopass FAQ

Drift

operations-office

Bomstasjonene driftes av BT Signaal på vegne av Hålogalandsbrua AS

Les mer
see autopass FAQ