Om prosjektet

Om E6 Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua blir Norges nest lengste hengebru.
I tillegg til Hålogalandsbrua bygges det til sammen 4,9 kilometer ny veg, to mindre tunneler samt en 1,1 kilometer lang rassikringstunnel i Trældal, nord for Narvik.

Prosjektet omfatter:

  • Hålogalandsbrua 1533 meter
  • Bygging av 1,4 kilometer veg på Narvik-siden
  • Ornestunnelen på 270 meter på Narvik-siden
  • Bygging av 3,5 kilometer veg på Øyjord
  • Storlikolltunnelen på 330 meter på Øyjord
  • Trældaltunnelen på 1,1 kilometer

Hålogalandsbrua knytter hele regionen sammen
Ved å bygge Hålogalandsbrua rett over Rombaken gjør vi E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15-20 minutter.

I tillegg leder vi trafikken bort fra det som i dag er en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning.

Trældalstunnelen:
Gamleveien ved E6/E10 ved Trældal var utsatt for steinsprang og skred, og Trældaltunnelen gjøre det tryggere og sikrer bedre forutsigbarhet for alle trafikanter som trafikkerer på denne strekningen. I tillegg til Trældaltunnelen er det utført omfattende sikringstiltak i fjellsiden for å sikre vegstrekningen mellom Trældaltunnelen og Leirviktunnelen.

Fakta om Trældalstunnelen:

  • Tunnelen er 1110 meter lang
  • Kjørebredden er 6,5 meter
  • Fartsgrense er 80 km/t
  • Åpnet for ferdsel 11. september 2015

Når tunnelen var ferdig ble den gamle vegen stengt på grunn av rasfaren.

Prosjektet inngår som en del av bruprosjektet E6 Hålogalandsbrua. Vegstrekningen gjennom Trældaltunnelen er i dag kjent som E6/E10, men etter at ny E6 over Hålogalandsbrua åpner høsten 2017, vil denne strekningen bli gjort om til E10.

Innkrevingen bomstasjonene til Hålogalandsbrua:
Innkreving i bomstasjonen på E6/E10 Leirvik i nærheten av Trældaltunnelen ble startet den 12. september kl 12:00.
Nedbetalingstiden på E6/E10 Leirvik er beregnet til 19 år, mens bompengestasjonen E6 Øyjord, som settes i drift i forbindelse med E6 Hålogalandsbrua, er beregnet til 17 år.

Strekningen mellom Ornes og krysset til E10 ved Trældal blir til fylkesveg.

Samtidig som Trældaltunnelen er bygget er det utført en del oppgraderingsarbeid i E6/E10 Leirviktunnelen. Dette arbeidet har ingen direkte tilknytning til prosjektet, og finansieres i sin helhet av statlige midler.

For meir informasjon om prosjektet:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6halogalandsbrua

 

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux