Bomstasjoner  
Full pris
Etterskuddsavtale
Hålogalandsbrua AS
E6/E10 Leirvik 43,00 37,41 (-13%)
Bomstasjoner  
Full pris
Etterskuddsavtale
Hålogalandsbrua AS
E6/E10 Leirvik 129,00 112,23 (-13%)