Vegamot | E136 Tresfjordbrua

E136 Tresfjordbrua | Kundeservice | Takster/regler

Takster/regler relaterte spørsmål og svar

Månedstak

Månedstak

 

40 passeringer per kalendermåned per bomstasjon i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke.

Hva er en "Omvendt timesregel"?

Hva er en "Omvendt timesregel"?

 

For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og Skjeggstad.

Med AutoPASS-brikke:

- Du kjører gratis hvis du passerer kun en av de to bomstasjonene, Skorgen eller Skjeggstad.

- Du kjører gratis hvis du bruker mer enn en time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.

Uten AutoPASS-brikke i bilen:

- Du betaler full pris ved hver enkelt passering.

 

 

 

 

Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.

Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passering.