BPS Nord – Hålogalandsbrua AS
03-05-2021

Passeringsinformasjon vil være utilgjengelig fra 1.mai til og med 4.mai

Statens Vegvesen gjennomførte utskifting av sentrale løsninger for prising og identifisering av bompasseringer 01.05.2021.

01-09-2020

Omkjøring på E10 Leirviktunnelen - Trældalstunnelen

På grunn av rassikring vil veien være stengt mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøringen gir ikke krav på ekstra rabatter eller fritak.

08-07-2020

Passeringer har blitt belastet med gammel takst

Passeringer foretatt etter den 08 juli har blitt belastet med gammel takst, dette vil bli korrigert.

18-06-2020

Reduserte Takster for bompengeprosjektet E6 Hålogalandbrua fra 08.07.20

Prosjektet er tildelt 190 mill. kroner som et statlig tilskudd for å redusere takstene i bomstasjonen på Øyjord.

12-03-2020

Mulig økt behandlingstid

Som forebyggende tiltak mot coronasmitte har driftsoperatør innført tiltak som gjør at bemanning i en periode fremover kan være redusert.

01-12-2019

Elbil

Rabatt for el-biler forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og montert AutoPASS-brikke. Uten avtale og brikke blir el-bil avkrevd passeringstakst i bomstasjoner.

06-09-2019

Har du fått e-post fra AutoPASS?

AutoPASS har sendt ut en e-post til våre kunder om sletting av Min side-konto. Dette gjelder kun kontoer uten bombrikke. Om du har en AutoPASS-avtale, vil denne fungere som før og du kan logge inn på Min side med BankID som før.

02-07-2019

Endring i faktureringsrutine for AvtaleGiro

Tidligere har AvtaleGiro hatt fast trekkdato den 15. i måneden. Dette endres slik at trekk vil være 14 dager etter fakturadato, som betyr at trekkdato vil variere for hver måned.

25-06-2019

Ny design på faktura.

Vi har nå endret utseende på faktura

24-06-2019

Sporfri AutoPASS-avtale avvikles 15.08.2019

Statens Vegvesen - Vegdirektoratet har fattet vedtak om at ordningen med sporfri AutoPASS-avtale skal avvikles.

24-04-2019

Falske sms i omløp

Veldig mange får nå en sms som sier at du mangler å betale avgift for passering, dette er svindelforsøk. Vegamot AS sender ikke ut krav om passeringsavgift pr. SMS.

13-03-2019

Lysene slukkes 6. april 2019

Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april 2019.

20-12-2018

NB! Nytt kontonummer.

Vi gjør oppmerksom på at kontonummer for betaling av fakturaer er endret. Nytt kontonummer er 9731 16 79345. Innbetalinger til feil kontonummer vil bli tilbakebetalt, og faktura anses da som ikke betalt. Betaling av flere fakturanummer kan ikke slås sammen.

07-12-2018

Endring av avtalebetingelsene 15. januar 2019.

Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler.

02-10-2018

Oppstart av bompengeinnkreving på E6 Hålogalandsbrua

Mandag 10. desember kl. 00.00 blir bomstasjonen på E6 Øyjord satt i drift.

© BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Kontakt oss | Personvernerklæring