BPS Nord – Hålogalandsbrua AS

20-12-2018 NB! Nytt kontonummer.

Vi gjør oppmerksom på at kontonummer for betaling av fakturaer er endret. Nytt kontonummer er 9731 16 79345. Innbetalinger til feil kontonummer vil bli tilbakebetalt, og faktura anses da som ikke betalt. Betaling av flere fakturanummer kan ikke slås sammen.

  Tilbake
© BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Kontakt oss | Personvernerklæring