BPS Nord – Hålogalandsbrua AS
24-06-2019

Sporfri AutoPASS-avtale avvikles 15.08.2019

Statens Vegvesen - Vegdirektoratet har fattet vedtak om at ordningen med sporfri AutoPASS-avtale skal avvikles.

Vedtaket er besluttet med grunnlag i bokføringsregelverket, som krever at passeringsdata i bompengeanlegg skal lagres i 5 år.

På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet bedt Vegdirektoratet avvikle ordningen med sporfri AutoPASS-avtale.

Dette innebærer at din avtale endres fra sporfri til ordinær 15.08.19. Passeringsopplysninger fra denne dato vil bli tilgjengelig på Min Side: https://minside.autopass.no/

 

Dersom du ønsker å avslutte AutoPASS-avtalen eller har spørsmål knyttet til endringen, ta kontakt via vårt kontaktskjema her.

Tilbake
© BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Kontakt oss | Personvernerklæring