BPS Nord – Hålogalandsbrua AS
02-07-2019

Endring i faktureringsrutine for AvtaleGiro

Tidligere har AvtaleGiro hatt fast trekkdato den 15. i måneden. Dette endres slik at trekk vil være 14 dager etter fakturadato, som betyr at trekkdato vil variere for hver måned.

Vegamot AS har endret sin faktureringsrutine for AvtaleGiro.Tidligere har AvtaleGiro hatt fast trekkdato den 15. i måneden. Dette endres slik at trekk vil være 14 dager etter fakturadato, som betyr at trekkdato vil variere for hver måned. Kunder som er registrert med e-postadresse på sin AutoPASS-avtale, vil få varsling om trekket via e-post.

Tilbake
© BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Kontakt oss | Personvernerklæring