BPS Nord – Hålogalandsbrua AS

18-06-2020 Reduserte Takster for bompengeprosjektet E6 Hålogalandbrua fra 08.07.20

Prosjektet er tildelt 190 mill. kroner som et statlig tilskudd for å redusere takstene i bomstasjonen på Øyjord.

 

Gjennom behandlingen av Prop. 1 (2019-2020) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å bevilge 1 400 mill. kr til kap. 1320, pst 73 Tilskudd for reduserte bompenger utenfor byområdene. AV dette er 448,4mill. kr satt av til den opprinnelige tilskuddsordningen. Resterende bevilgning i 2020, om lag 850 mill. kr, settes av til å redusere bompenger i fire prosjekter.

Prosjektet E6 Hålogalandsbrua er ett av disse fire prosjektene. Prosjektet er tildelt 190 mill. kroner som et statlig tilskudd for å redusere takstene i bomstasjonen på Øyjord.

Dette tilskuddet gir grunnlag for å kunne gjennomføre reduksjon i gjennomsnittstakst på 20% innenfor rammene for takst og innkrevingstid som er gitt i Prop. 117 S (2011-2012).

Narvik kommune og Nordland fylkeskommune har sluttet seg til denne ordningen.

Som følge av dette tilskuddet kan takstene settes ned den 8. juli.

Takstene for bomstasjonen Leirvik er uendret.

Kunngjøringsdato 17.06.20

Trykk her for takstvedtak
 


  Tilbake
© BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Kontakt oss | Personvernerklæring