BPS Nord – Hålogalandsbrua AS

01-09-2020 Omkjøring på E10 Leirviktunnelen - Trældalstunnelen

På grunn av rassikring vil veien være stengt mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøringen gir ikke krav på ekstra rabatter eller fritak.

 

GJELDER FRA: 31 aug 2020 kl. 12:00

GJELDER TIL: 31 des 2020 kl. 19:00

Dette fører til omkjøring via Haalogalandsbrua. 

Trafikkmelding fra Statens Vegvesen: https://www.vegvesen.no/trafikkbeta?lat=68.45931&long=17.48134&zoom=11&listView=false


  Tilbake
© BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Kontakt oss | Personvernerklæring