Vegamot | E136 Tresfjordbrua

E136 Tresfjordbrua | Om prosjektet

 

E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen

Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen har gitt en rassikker veg som bedret framkommeligheten, miljøforholdene og trafikksikkerheten på strekningen mellom Tresfjord i Vestnes kommune og Åndalsnes i Rauma kommune. Vegutbyggingen har gitt raskere transport på hovedvegnettet (E136) mellom Østlandet og Sunnmøre og deler av Romsdal. Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen er et felles bompengeprosjekt.

Hjelvikbruene er ikke en del av bompengeprosjektet, og var 100 prosent finansiert av staten. Prosjektet innebærte utbedring av svinger, bygging av to bruer og bygging av gang- og sykkelveg.

Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen.