BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektet gjelder utbygging av E6 Hålogalandsbrua mellom Narvik og Øyjord i Narvik kommune. Det omfatter også skredsikring av dagens E6/E10 på strekningen Trældal - Leirvik, nord for Rombakken. Hålogalandsbrua vil erstatte Rombaksbrua som hovedforbindelse mellom Narvik og Bjerkvik. Dette vil gi store framkommelighetsgevinster for trafikantene, med 18km redusert kjøreavstand mellom Narvik og Bjerkvik og 15-20min. redusert kjøretid. Avstanden mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, reduseres tilsvarende. 

Prosjektet omfatter:

- Hålogalandsbbrua 1533 meter

- Bygging av 1,4 kilometer veg på Narvik-siden

- Bygging av 3,5 kilometer veg på Øyjord

- Storlikolltunnelen på 330 meter på Øyjord

- Trældaltunnelen på 1,1 kilometer

Man kan lese mer om prosjektet hos Statens Vegvesen

Bompengeselskapet Nord AS har et samarbeid med Vegamot AS om kundebehandling og drift, og dette gjelder også Hålogalandsbrua AS. Bompengeselskap Nord AS eies av fylkeskommunene i Nordland, Troms of Finnmark. 

© BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Kontakt oss | Personvernerklæring