Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale

Tegn ny avtaleTilbake

Avtale

Ved å tegne avtale oppnås rabatt hos de fleste bompengeselskap i Norge. Les mer om rabatter hos de forskjellige bomselskapene under punktet "Rabatter" lengre ned på denne siden. 

Flere fordeler med Avtale:

 • Alle bompasseringer samlet på én faktura.
 • Avtalen/Brikken kan også benyttes på ferger og broer merket AutoPASS/EasyGO i Skandinavia.
 • Lavere takst med bobil over 3500kg, les mer her.
 • Tilgang til alle passeringer og fakturaer samt muligheten til å administrere din avtale via “Min side”.
 • Ubegrenset antall kjøretøy på samme avtale

Se avtalebetingelsene her

Rabatter

 

 

Takstgruppe 1: kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3,5 tonn, og kjøretøy registrert i kjøretøygruppe M1.

Takstgruppe 2: kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn.

På ferje beregnes takst iht. lengde på kjøretøyet, ikke iht. tillatt totalvekt. 

AutoPASS Ferje-samband gir 10% rabatt på passeringer. Takst beregnes fra lengde på kjøretøyet. Se www.autopassferje.no

Rabatt forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke.

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

 

Fritak

Fritak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Oversikt over fritak etter gjeldende takstretningslinjer:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy.
 • Gående og syklende.
 • Motorsykler og mopeder.
 • Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt.
 • Kollektivtransport i konsesjonert rute.
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.
 • Man kan få fritak i enkelte bomstasjoner basert på bomstasjonens plassering og bostedsadresse, ta kontakt med ditt lokale bompengeselskap vedrørende dette.
 • Innehavere av parkeringskort med gyldighet på minimum 2 år.

Fritak for innehavere av parkeringskort

 • Med avtale passerer man gratis i bomringer tilknyttet byområder.
   
 • Fritaket gjelder på følgende steder:
  Askøypakken, Bergen, Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan, Bypakke Grenland, Førdepakken, Haugesund, Kristiansand,
  Namsos, Nord-Jærenm, Oslo og Bærum, Trondheim (gjelder kun passeringer i Miljøpakken), Harstad, Kråkerøyforbindelsen
   
 • Fritak forutsetter gyldig avtale og parkeringskort med gyldighet på minimum to år. Gjelder kun for ett kjøretøy.
  Dersom innehaver av parkeringskortet er under 18 år kan fritaket knyttes til to kjøretøy.
  Fritaket har samme gyldighet som parkeringskortet. Ved fornyelse av kortet, er det viktig at ny kopi sendes til bompengelselskapet.
Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene/fritak kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

 

Månedstak

Enkelte bomselskap har månedstak på passeringer. Dette innebærer at man betaler for et maksimum antall passeringer per stasjon eller selskap i løpet av en kalendermåned. 

Månedstak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle betingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Disse bomanleggeme har månedstak:

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene/Fritak kan endres. Oversikt over alle bompengeselskapene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

Timesregel

 

Hos enkelte bomselskap betaler man kun for en passering innenfor en time uavhengig av hvor mange bomstasjoner man passerer. 

Timesregel forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Timesregel gjelder hos følgende selskap:

 • Trondheim (Miljøpakken), gjelder innenfor hvert snitt.
 • Fjellinjen (separat Oslo og Bærum)
 • Nord Jæren
 • Listerpakken
 • Namdalsprosjektet
 • Kristiansand
 • Bergen
 • Haugalandspakken
 • Vossapakken
 • E6 Oppland
 • Kvammapakken (90 min.)
 • Askøypakken
 • Veipakke Salten (separat Bypakke Bodø + RV80 Vikan og FV17 Godøystraumen + RV80 Strømsnes)
 • Helgeland Veiutvikling (kun på Fv78 Hjartåsen)
 • Førdepakken
 • Bypakke Grenland
 • Harstadpakken

Eksportvegen har omvendt timesregel: dersom man passerer bomstasjonene rundt Tresfjorden over en times mellomrom betales det for en bompassering.

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene/fritak kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.