BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
E6/E10 Leirvik ved Trældalstunnelen 22,00 17,60 (-20%)
E6 Hålogalandsbrua 90,00 72,00 (-20%)

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
E6/E10 Leirvik ved Trældalstunnelen 50,00 50,00
E6 Hålogalandsbrua 225,00 225,00
© BPS Nord – Hålogalandsbrua AS | Kontakt oss | Personvernerklæring